Trabzon Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi’nde aşı polikliniği açıldı

Trabzon Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi Erişkin Aşı Polikliniği açıldı.

Hastaneye herhangi bir nedenle başvuran yetişkin yaş grubundaki hastalardan aşı ile önlenebilir hastalıklar açısından risk altında olanlara bağışıklama danışmanlığı verilmesi ve gerektiğinde poliklinik ortamında aşılarının yapılması amaçlanıyor. Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kaşüstü kampüsü zemin katında Aile hekimliği Kliniği bünyesinde Erişkin Aşı Polikliniği açıldı.

65 yaş ve üzerindeki yaşlılar, gebeler, diyabet, kanser ve diyaliz hastaları, kronik kalp, akciğer, karaciğer ve böbrek hastalığı olanlar, bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç kullananlar ve organ nakli hastaları için aşı programları oluşturulacak. Geçmiş aşılar aşı takip sisteminden kontrol edildikten sonra güncel aşı rehberlerine uygun olarak gerekli görülen aşılamalar poliklinikte yapılacak. Aşı yapılan hastalara aşı kartları verilerek sonraki aşılamalar için de randevuları oluşturulacak.

Trabzon Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi'nde aşı polikliniği açıldı

Trabzon Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hasan Rıza Aydın, Sağlık Bakanlığı’nın herhangi bir nedenle kendisine başvuran kişilere aşılanma gereksinimlerinin gözden geçirilerek risk grubu şemalarına uygun olarak aşılanmalarının sağlanması konusunda sağlık kurumlarını görevlendirdiğini hatırlatarak, erişkin aşı polikliniğinin de bu hizmetin karşılanması amacıyla gerekli personel ve malzeme hazırlıklarının tamamlanmasının ardından bu hafta başı itibariyle hizmet vermeye başladığını ifade etti. Tıbbi kayıtlarına göre aşı ile önlenebilir hastalıklar açısından risk altında olanların cep telefonlarına kısa mesaj yoluyla konu ile ilgili bilgilendirici mesaj gönderildiğini vurgulayan Aydın, ardından hastaların randevuya gerek olmadan doğrudan polikliniğe başvurabildiğini belirtti.

Erişkin aşı polikliniği sorumlusu Aile hekimliği kliniği öğretim üyesi Uzm. Dr. Volkan Atasoy da yaptığı açıklamada “Ülkemizde çocuklara yönelik bağışıklama hizmetleri uzun yıllardır çok başarılı şekilde yürütülüyor ancak yetişkin nüfusta aşılanma oranlarının düşük. Oysa aşılar çocuklar kadar yetişkinler için de gereklidir. Özellikle risk altındaki kişilerin aşılanması, bu kişilerin mevcut hastalıklarının oluşturacağı komplikasyonlardan korunarak daha sağlıklı bir hayat sürebilmeleri için çok önemlidir. Erişkin Aşı Polikliniğinde, herhangi bir nedenle hastaneye başvuran risk grubundaki hastalara güvenli ve hızlı bir şekilde bağışıklama danışmanlığı verilerek, gerekli aşıları yapılıp, Bunun için uzman hekimlerin yapacağı değerlendirmenin ardından, poliklinik hemşiresi tarafından uygulama yapılabilecek. Ayrıca sonraki aşılar için de randevu oluşturularak kişiye özgü aşı takip programı devam ettirilecek.

Berberler-kuaförler, güvenlik görevlileri, kanalizasyon işçileri gibi meslekleri nedeniyle risk altında olanlarla, Hepatit A ve B hastalarıyla aynı evi paylaşan kişiler de aşılarını yaptırabilecek” şeklinde konuştu.

Scroll to Top