Teşrik tekbiri hangi bayramda getirilir? Ramazan Bayramı’nda getirilir mi?

Kurban Bayramı’nın arifesi olan 9 Zilhicce gününden başlayarak sabah namazıyla birlikte, bayramın dördüncü günü olan 13 Zilhicce günü ikindi namazına kadar, toplamda 23 defa “Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd” ifadesini söylemek, “teşrik tekbiri” olarak adlandırılır.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bilgilendirmesine göre, “teşrik” kelimesi Arapça’da “etleri doğrayıp kurutmak” anlamına gelir. Eskiden bayramın birinci günü Mina’da kesilen kurbanların etleri, 2., 3. ve 4. günlerde güneşte kurutulurdu. Bu nedenle bu üç güne “eyyam-ı teşrik” veya “teşrik günleri” denir. “Tekbir” ise Allah’ı yüceltmek anlamına gelir.

Teşrik tekbiri getirmek için kurban kesmek zorunlu değildir. Kurban kesmeyenler de tekbir getirmekle yükümlüdürler.

Arefe gününün sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, her farz namazın ardından bir kez teşrik tekbiri getirilir.

Konuya dair Diyanet İşleri Bakanlığı’nın paylaştığı bilgiler ise şu şekildedir;

Hz. Peygamber’in (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivâyetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, 3/438-440 [6273-6278] Dârekutnî, es-Sünen, 2/390-391 [1735-1737]).

Bu itibarla Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farz namazın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, 2/43-44; İbnü’l-Hümâm, Fethü’l-kadîr, 2/80-82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, 1/484).

Scroll to Top