Sandık müşahidi nedir? Ne görev yapar?

Sandık müşahidi ile ilgili olarak internet kullanıcıları “nedir, ne iş yapar, görev ve yetkileri nelerdir” gibi araştırmalar yapıyor. Detaylar haberimizde.

Sandık müşahidi ile ilgili derlenen bilgiler şu şekilde;

Müşahit kavramı, seçim süreçlerindeki önemli bir role sahiptir.

Siyasi partiler ve adaylar, seçim sürecindeki sandık işlemlerini gözlemlemek üzere kamu hizmetinden yasaklı olmayan yetişkin bireyler arasından belirledikleri kişilere “gözlemci” veya “müşahit” adını verirler. Müşahitler, oy kullanma, sayım, döküm, tasnif ve tutanakların tutulması gibi işlemleri izlerler.

Müşahit seçimi sürecinde şu kurallar geçerlidir:

Siyasi partiler ve bağımsız adaylar, sandık başı işlemlerini izlemek için birer müşahit atayabilirler.
İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, askeri personel ve milletvekilleri müşahit olarak atanamazlar.
Siyasi partilere üye olamayanlar da müşahit olarak görev alamazlar.
Müşahitlerin seçimi için önceden bir liste göndermek zorunlu değildir.
Bağımsız adayların müşahitleri için, en fazla üç müşahit sandık başında bulunabilir. Daha fazla müşahit varsa, rastgele seçimle üçü seçilir.
Gönüllü müşahitlerin görev yapabilmeleri için siyasi parti tarafından onaylı bir görev belgesine sahip olmaları gerekir.
Müşahitlerin yasal hakları şunlardır:

Seçim sürecini gözlemleyebilirler.
Sayım aşamasında parti müşahitleri sayım masasında bulunabilir ve oy pusulalarını görebilirler.
Ancak sayıları beşten fazla ise, sandık kurulu başkanı tarafından belirlenen beş parti müşahidi ve bağımsız aday müşahitleri sayımı yakından takip edebilecekleri bir yerde beklerler.
Sandık sonuç tutanakları, ilgili siyasi partilere veya bağımsız adaylara verilir.
Tutanaklar, talep eden siyasi parti üyelerine imzalı olarak verilir ve gerektiğinde ilçe seçim kuruluna teslim edilir.
Müşahitler, gerektiğinde şikayet mekanizmalarını kullanabilirler.

Scroll to Top