KOSGEB’den KOBİ’lere 2024-2028 Dönemi için Geniş Kapsamlı Destek Paketi

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), 2024-2028 Stratejik Planı kapsamında KOBİ ve girişimcilere yönelik geniş çaplı destek programlarını duyurdu. Yenilikçilik, rekabetçilik, ikiz dönüşüm ve ihracat odaklı bir yapıyı teşvik ederek sürdürülebilir bir ekonomik gelecek hedefleyen KOSGEB, dört ana amaç, 16 hedef ve 44 performans göstergesi belirleyerek girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi planlıyor.

KOSGEB’in stratejisi, 2024’ten 2028’e kadar olan dönemde, teknoloji odaklı ve yenilikçi girişimciliği yaygınlaştırmak, bölgelere ve teknoloji düzeylerine göre özelleştirilmiş destekler sunmak üzerine kurulu. Bu çerçevede, planın ilk yılında 21 bin 500, 2028’de ise 23 bin 500 işletmenin desteklenmesi öngörülüyor. Özellikle orta yüksek ve yüksek teknoloji seviyesindeki işletmelere yönelik desteklerin sayısı da artırılarak, bu yıl 2 bin 150’den, 2028’de 2 bin 350’e çıkarılması hedefleniyor.

Girişimciler için iş kurma ve yönetme konularında bilgi ve becerilerin artırılması amaçlanıyor. Bu doğrultuda, girişimcilik sertifikası almaya hak kazanan kişi sayısının bu yıl 114 bin iken, 2028’de 120 bin olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, Teknoloji Geliştirme Merkezleri (TEKMER) sayısının artırılmasıyla, bu yıl 759 olan teknogirişim sayısının, plan sonunda 4 bin 449’a ulaşması bekleniyor.

KOSGEB, kadın ve genç girişimcileri özellikle destekleyerek bu gruplardaki işletme kurma oranlarını artırmayı hedefliyor. 2024’te 8 bin 250 kadın girişimci, 2028’de ise 9 bin kadın girişimci desteklenecek. Genç girişimciler için de bu yıl 11 bin 250, 2028’de ise 12 bin işletme kuruluşu desteklenmesi planlanıyor.

Desteklerin bir diğer odak noktası da KOBİ’lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması ve imalat sanayisinin güçlendirilmesi olacak. Plan döneminde, imalat sanayisine yönelik desteklerde özellikle orta yüksek ve yüksek teknoloji sektörlerine ağırlık verilecek. KOSGEB, bu yıl 51 bin, 2025’te 52 bin, 2028’de ise 55 bin işletmeye destek verilmesini öngörüyor.

KOBİ’lerin dijital dönüşümü ve yeşil dönüşüm projeleri de KOSGEB’in stratejik planının önemli bir parçasını oluşturuyor. Dijital dönüşüm konusunda desteklenen işletme sayısının bu yıl 1.200’den, planın sonunda 1.890’a; yeşil dönüşüm konusunda desteklenen işletme sayısının ise 2024’te 250’den, 2028’de 410’a yükseltilmesi hedefleniyor. Bu çabalarla, KOSGEB, Türkiye’nin ekonomik geleceğini şekillendirecek.

Scroll to Top