Konkordato nedir? Ne demek, ne anlama gelir?

İnternet kullanıcıları, konkordato kelimesine dair çeşitli araştırmalar yapıyor.

Konkordato ile ilgili olarak internet üzerinden, “nedir, ne demek, ne anlama gelir” gibi sorulara yanıt aranıyor.

Konkordato nedir?

Konkordato, bir borçlunun alacaklılarına yaptığı ödeme teklifinin mahkeme aracılığıyla onaylanması ve en az yarısının (veya belirli durumlarda 2/3’ünün) bu teklifi kabul etmesi şartıyla borçlunun tüm adi borçlarını ödeyebilmesini sağlayan bir yasal süreçtir. Rehinli alacaklar için borçlunun talebinin ve rehinli alacaklıların kabulünün olması durumunda, rehinli borçlar da kapsam içine alınır.

Konkordato teklifinin bağlayıcı hale gelmesi için alacaklıların belirli bir çoğunluğu tarafından kabul edilmesi ve mahkeme tarafından onaylanması gerekmektedir.

Kimler konkordato talep edebilir?

Konkordato, herkesin başvurabileceği bir seçenek değildir. Talep eden kişinin alacaklı veya borçlu olması gerekmektedir. Ancak, bu taraflar belirlenen koşulları yerine getirmelidir. Başvuru yapmak için belirlenen şartları sağlayan borçlular ve alacaklılar konkordato talep edebilir.

Borçlular arasında konkordato talep edebilecek kişiler, vadesi geçmiş borçlarını ödeyemeyenler veya gelecekte ödeyememe riski bulunanlardır. Bu sayede borçlu, iflastan kurtulmayı amaçlar.

Alacaklılar arasında konkordato talep edebilecek kişiler ise, borçlu iflasa tabi ise ve alacaklılar iflas talep etme hakkına sahipse konkordato talep edebilir. Ancak, iflasa tabi olmayan bir borçlu için alacaklılar tarafından konkordato talep edilemez. Ayrıca, iflas talep etme hakkı olmayan bir alacaklı da konkordato talep edemez.

Konkordato talebi nasıl yapılır?

Konkordato talebi, talep hakkına sahip olan kişiler tarafından mahkemeye iletilir. Borçlu iflasa tabi ise, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurulur. İflasa tabi değilse, borçlunun yerleşim yerindeki Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurulur. Mahkeme, talebi inceledikten sonra talebi reddedebilir veya kabul edebilir. Kabul edilmesi durumunda, konkordato süreci başlar.

Scroll to Top